Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 27/2, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đi kiểm tra kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tại Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có đại diện các vụ: Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục thường xuyên.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thăm các Trường Tiểu học Ninh Giang (huyện Hoa Lư), Trường THPT Nguyễn Huệ (Thành phố Tam Điệp) và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Khánh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thăm Trường Tiểu học Ninh Giang

Tại đây, Thứ trưởng đề nghị các nhà trường tập trung nghiên cứu kỹ CTGDPT mới ban hành gồm chương trình tổng thể và chương trình các môn học; chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng dẫn tại công văn số 4612 của Bộ.

Thứ trưởng cũng lưu ý Sở GD&ĐT Ninh Bình cần tích cực hơn nữa trong tham mưu cho UBND tỉnh để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm giảm áp lực, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên. Vì vậy, Thứ trưởng mong rằng, ngành Giáo dục Ninh Bình cũng như từng nhà trường quán triệt tốt quan điểm này để giúp mỗi thầy cô giáo có được niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc, lan tỏa hạnh phúc đó đến học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị hiệu trưởng các nhà trường tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hoạt động quản trị nhà trường; xây dựng quy trình quản lý, quy chế quản trị, hoạt động chuyên môn một cách khoa học, từng bước nâng cao chất lượng, nền nếp giảng dạy, tạo đà cho quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới.

Được biết, thời gian qua, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ tại các công văn số 4612 về hướng dẫn thực hiện CTGDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Công văn số 344 về việc hướng dẫn triển khai CTGDPT; Chỉ thị số 138 về chấn chỉnh tình trạng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Theo đó, các Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các nhà trường, khối trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt các mặt công tác: xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; chỉ đạo và quản lý hoạt động dạy - học, giáo dục hiệu quả.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục