PGS.TS Nguyễn Xuân Thành trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam về vấn đề giảm tải chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 02/01/2019, tham gia chương trình Việt Nam hôm nay, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học đã có những chia sẻ về vấn đề giảm tải chương trình giáo dục phổ thông mới