• Thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục

  28/07/2017
  Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7/2017. Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.
 • Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

  22/05/2017
  Đến ngày 20/5/2017, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học, trong đó có các thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân và 63/63 sở Giáo dục và Đào tạo…
 • Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

  18/05/2017
  Sáng 18/5, tại hội thảo do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý với góc nhìn đa chiều đã có những ý kiến chia sẻ, góp ý thẳng thắn về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GDPTTT), cũng như yêu cầu đổi mới bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.
 • Chương trình giáo dục phổ thông mới: Tăng cường hoạt động trải nghiệm

  15/05/2017
  Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới được công bố có nhiều điểm mới so với chương trình hiện tại và được đánh giá là có tính mở. Tuy nhiên, nhiều điểm mới trong Dự thảo khiến dư luận vẫn còn băn khoăn về phương pháp, nội dung học tập và việc chuẩn bị giáo viên, cơ sở vật chất cho học sinh phổ thông.
 • Chương trình GDPT tổng thể: Phù hợp với điều kiện của địa phương

  11/05/2017
  Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục các huyện, thành phố; đại diện cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT, PTDTNT toàn tỉnh.
 • Hoạt động trải nghiệm sáng tạo- nội dung mới trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Nguồn VOV1

  10/05/2017
  Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đề cập tới một nội dung mới mà học sinh bắt buộc phải học từ lớp 1-12, đó là hoạt động Trải nghiệm sáng tạo, với khoảng 105 tiết học/năm. Nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo xuất hiện như một nội dung mới trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, điều này đã dành được sự quan tâm cũng như ý kiến từ dư luận.
 • Giáo dục STEM trong trường phổ thông: Không chỉ là lý thuyết

  06/05/2017
  Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, giúp người học gắn lý thuyết với thực tế cuộc sống. STEM được đánh giá sẽ là mô hình giáo dục diện rộng trong tương lai gần của thế giới. Tại Việt Nam, giáo dục STEM đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm đưa vào giảng dạy ở một số trường phổ thông, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là một trong những việc chuẩn bị để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ đang xây dựng.
 • Chương trình GDPT tổng thể: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải đi trước một bước

  03/05/2017
  Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông. Trong đó, vừa bồi dưỡng giáo viên có các năng lực thực hiện nhiệm vụ, vừa tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại với những giáo viên dạy liên môn hoặc các môn học mới.
 • Chương trình GDPT tổng thể: Cần đào tạo lại đội ngũ hiệu trưởng

  03/05/2017
  Đánh giá cao những điểm mới tiến bộ, khoa học của dự thảo Chương trình phổ thông tổng thể, TS Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) nhấn mạnh, cần phải ưu tiên đào tạo lại đội ngũ hiệu trưởng, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chương trình.
 • Tổng hợp ý kiến dự thảo chương trình tổng thể và giải trình của Ban phát triển chương trình

  02/05/2017
  Ban phát triển chương trình đã có những giải trình sau hơn nửa tháng tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.