Bổ nhiệm Giám đốc dự án RGEP và chương trình ETEP

Ngày 30/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Dũng

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký quyết định số 1618/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dũng từ ngày 19/6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là nhiệm vụ khó khi lần đầu tiên Việt Nam chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; thực hiện một chương trình thống nhất, mỗi môn học có một số sách giáo khoa; xã hội hoá việc biên soạn sách giáo khoa… Quá trình thực hiện nhiệm vụ đó, dự án RGEP, chương trình ETEP đã có những đóng góp quan trọng.

“Dự án RGEP đã hỗ trợ điều kiện vật chất, trí lực để xây dựng chương trình tổng thể, chương trình môn học, thẩm định sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT mới. Chương trình ETEP hỗ trợ công tác bồi dưỡng giảng viên, giáo viên phổ thông cốt cán, đến giờ là triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Văn Huấn

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận những đóng góp trong thời gian vừa qua của dự án RGEP, chương trình ETEP, trong đó đặc biệt có vai trò của nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án và chương trình - PGS.TS Nguyễn Xuân Thành (hiện là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học).

Chúc mừng lãnh đạo mới của dự án RGEP, chương trình ETEP, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng “các lãnh đạo trẻ sẽ là luồng gió mới, năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai hiệu quả các hoạt động của đơn vị”.

Cảm ơn những ghi nhận, sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GDĐT, sự hỗ trợ, phối hợp của các Vụ Cục chuyên môn thuộc Bộ, tân Giám đốc dự án RGEP và chương trình ETEP - Nguyễn Ngọc Dũng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, tập hợp tập thể dự án RGEP và chương trình ETEP hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã trao quyết định biệt phái và bổ nhiệm Phó Giám đốc chương trình ETEP cho ông Đặng Văn Huấn, chuyên viên Phòng Tổng hợp (Văn phòng Bộ GDĐT). Quyết định có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 08/6/2020.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang