Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về chương trình Giáo dục phổ thông mới

100 tiến sĩ, thạc sĩ đang giảng dạy chuyên ngành quản lý giáo dục được lựa chọn từ 8 trường đại học Sư phạm trọng điểm và Học viện Quản lý giáo dục sẽ được tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới trong ba ngày, từ 6/5 đến 8/5.

Sáng 6/5, Dự án RGEP và chương trình ETEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khoá tập huấn kéo dài trong ba ngày từ 6/5 đến 8/5 cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nội dung khoá tập huấn tập trung vào 2 vấn đề: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


PGS.TS Nguyễn Xuân Thành phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc dự án RGEP và chương trình ETEP cho biết, Mục tiêu của khoá tập huấn là để 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt hiểu sâu về chương trình giáo dục phổ thông mới ở góc độ của nhà quản lý. Từ đó, học viên cùng với đội ngũ xây dựng tài liệu của Học viện Quản lý giáo dục (đơn vị chủ trì tập huấn) sẽ thảo luận và hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và hiệu trưởng trường phổ thông. Tài liệu này thể hiện rõ việc hướng dẫn chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình mới để cán bộ quản lý cấp Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo triển khai ở các địa phương, nhà trường; hướng dẫn tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn thực hiện chương trình mới trong trường phổ thông dành cho hiệu trưởng.

Đồng thời với việc hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được phát triển các năng lực đáp ứng yêu cầu tập huấn cho 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT và 4.000 hiệu trưởng cốt cán. Sau khoá tập huấn này, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hai nhóm đối tượng trên trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ mà chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

“Cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng Giáo dục Đào tạo, các Hiệu trưởng trường phổ thông có vai trò quyết định đến sự thành công của chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, việc triển khai tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt để sau đó họ phát triển tài liệu và trực tiếp bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý giáo dục này được chúng tôi đặc biệt coi trọng”,  PGS.TS Nguyễn Xuân Thành nói.


Học viên tham gia khoá tập huấn

Với nhiệm vụ quan trọng như vậy nên việc lựa chọn 100 học viên tham gia khoá tập huấn được thực hiện cẩn trọng, có tiêu chí rõ ràng. Họ đều là các Tiến sĩ, Thạc sĩ đang giảng dạy chuyên ngành Quản lý giáo dục tại 8 trường đại học Sư phạm trọng điểm và Học viện Quản lý giáo dục. Cụ thể, các trường sư phạm có giảng viên cử đến học gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm-Đại Học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Ngoài Học viện Quản lý Giáo dục là đơn vị chủ trì tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt, chương trình còn có sự tham gia đứng lớp của lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), chủ biên chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, để giúp học viên hiểu tường tận các vấn đề khoá tập huấn đặt ra.

Ngay sau khoá tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt, dự án RGEP và chương trình ETEP tiếp tục tập huấn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 13-15/5 tại 4 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ.

Trước đó, 200 báo cáo viên nguồn gồm 120 giảng viên sư phạm; 60 giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý trường phổ thông giỏi; 20 cán bộ quản lý và chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được tập huấn đợt 1 - “Giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới” vào tháng 4/2019.