Danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Đây là nguồn dữ liệu được Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp
STT Tên dự án Thời gian KC-HT Số QĐ, ngày, tháng, năm Địa điểm 
1 Nhà học và xưởng thực hành khu F1 Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh 2015-2016
424/QĐ-ĐHSPKTTP.HCM (31/10/2014)
TP.Hồ Chí Minh
2 Đầu tư xây dựng ký túc xá và công trình phụ trợ Trường phổ thồng vùng cao Việt Bắc 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Thái Nguyên
3 Đầu tư xây dựng công trình Thư viện - nhà làm việc cho giáo Trường Đại học phạm Tp Hồ Chí Minh 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) TP.Hồ Chí Minh
4 Nhà Hiệu bộ - Phòng ban chức năng Giảng đường trường ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Hưng Yên
5 Giảng đường học tập bộ môn chung giàng đường đa năng trường ĐH SP Nghệ thuật TW 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Hà Nội
6 Nhà học chuyên ngành - trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Hà Nội
7 Đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III giai đoạn 2016*2020 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Thái Nguyên
8 Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Huế
9 Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Đà Nẵng
10 Xây dựng giảng đường A1- Tòa nhà khoa học tự nhiên trường ĐH sư phạm Hà Nội 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Hà Nội
11 Đầu tư xây dựng công trình nhà điều hành trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 2016-2017 4955B/QĐ-BGDĐT (30/10/2015) Vĩnh Phúc
12 Nhà học Khoa Luật - Đại học Huế 2014-2016 4139/QĐ-BGDĐT (23/09/2013) Huế
13 Nhà học trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2014-2016 4897/QĐ-BGDĐT(22/10/2013) Huế
14 Đầu tư xây dựng nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm - Trường Đại học Tây Nguyên 2014-2016 4929/QĐ-BGDĐT(22/10/2013) Tây Nguyên
15 Đầu tư xây dựng công trinh Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm - trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên 2014-2018 4901/QĐ-BGDĐT (22/10/2013) Thái Nguyên
16 Đầu tư xây dựng công trinh nhà điều hành - Trường Đại học Nông Lâm tp HCM 2013-2018 4221/QĐ-BGDĐT (25/9/2013) Tp. Hồ Chí Minh
17 Đầu tư xây dựng nhà đa năng - trường Đại học Nha Trang 2010-2016 QĐ 7911(3/11/2009);QĐ4223(25/92013) Nha Trang
18 Xây dựng Tòa nhà giảng đường nghiên cứu phát triển ứng dụng D8 - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2013-2017 3869/QĐ-BGDĐT (13/9/2013) Hà Nội
19 Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang 2008-2020 7381/QĐ-BGDĐT(31/10/2008);175/QĐ-BGDĐT(18/01/2016) Kiên Giang
20 Xây dựng nhà Trung tâm đào tạo trường Đại học Kinh tế Quổc dân. 2003-2018 2887/QĐ-BGDĐT (11/08/2015) Hà Nội
21 Đầu Xây đựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc. 2006-2018 2123/QĐ-BGDĐT (27/04/2004) Hà Nội
22 Đầu tư xây dựng trường ĐH Luật Tp HCM giai đoạn 1 tại Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 2015-2018 QĐ4982(30/10/2015) Tp.Hồ Chí Minh
23 Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, tp Hà Nội - trường Đại học Mỏ - Địa chất 2009-2012 7819/QĐ-BGDĐT(27/10/2009) Hà Nội
24 Đầu tư xây dựng giàng đường H3 trường Đại học Xây dựng 2016-2020 4988/QĐ-BGDĐT(30/10/2015) Hà Nội
25 Đầu tư xây dựng Nhà giảng đường sinh viên Học viện Quản lý giáo dục 2016-2020 4957B/QĐ-BGDĐT(30/10/2015) Hà Nội
26 Nhà học và xưởng thực hành khu F1 Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh 2016-2020 4960/QĐ-BGDĐT(30/10/2015) Tp.Hồ Chí Minh
27 Cải tạo, xây đựng trường thực nghiệm Khoa học giáo dục - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2014-2018 5094/QĐ-BGDĐT(31/10/2013) Tp.Hồ Chí Minh
28 Đầu tư xây dựng nhà đa năng Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 2014-2018 4909/QĐ-BGDĐT(28/10/2014) Đà Nẵng
29 Đầu tư xây dựng Giảng đường sư phạm đa năng trường Đại học Đà Lạt 2015-2016 6073/QĐ-BGDĐT(19/12/2014) Đà Lạt
30 Đầu tư xây dựng trung tâm giáo dục quốc phòng Khánh Hòa - trường ĐH Nha Trang 2014-2018 QĐ2539(26/3/2009); QDD(23/9/2013) Nha Trang
31 Xây dựng khu nghiên cứu và phát triển, đào tạo quốc tế - trường ĐH Thương Mại 2013-2016 5649/QĐ-BGDĐT(01/12/2014) Hà Nội
32 Đầu tư xây đựng công trinh nhà điều hành trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 2017-2021 2556/QĐ-BGDĐT(26/7/2016) Vĩnh Phúc
33 Cải tạo nâng cấp các khối nhà và các công trinh phụ trợ trường Đại học Bách khoa Hà Nội (kỷ niệm 60 năm thành lập tnrờng Đại học Bách khoa Hà Nội) 2016-2017 4961B/QĐ-BGDĐT(30/10/2015) Hà Nội

 

(Vụ KHTC)