Danh sách dự án đầu tư công từ năm 2011-2015

Đây là nguồn số liệu được Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê.

 

STT Tên dự án Thời gian
Khởi công
Hoàn thành
Số QĐ, ngày, tháng, năm Chủ đầu tư Nhà tài trợ Lĩnh vực
chuyên môn
1 Nhà học Khoa Luật - ĐH Huế  2014-2016   5798/QĐ-BGDĐT
(15/12/2010) 
ĐH Huế   Giáo dục đào tạo
2 Nhà học Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế  2014-2016   4897/QĐ-BGDĐT
(22/10/2013) 
ĐH Huế   Giáo dục đào tạo
3 Nhà thí nghiệm khoa Nông lâm - Trường ĐH Tây Nguyên  2014-2016   4929/QĐ-BGDĐT
(22/10/2013) 
Trường ĐH Tây Nguyên   Giáo dục đào tạo
4 Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên  2014-2016   4901/QĐ-BGDĐT
(22/10/2013) 
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên   Giáo dục đào tạo
5 Nhà điều hành - Trường ĐH Nông lâm TP.HCM  2013-2017   4221/QĐ-BGDĐT
(25/9/2013) 
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM   Giáo dục đào tạo
6 Nhà đa năng - Trường ĐH Nha Trang  2013-2017   7911/QĐ-BGDĐT (3/11/2009)
4223/QĐ-BGDĐT (25/9/2013) 
Trường ĐH Nha Trang   Giáo dục đào tạo
7 Tòa nhà Giảng đường và nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ D8 - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội  2013-2017   3869/QĐ-BGDĐT
(13/9/2013) 
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội   Giáo dục đào tạo
8 Xây dựng Trường ĐH Việt Đức  2011-2017   2129/QĐ-BGDĐT
(27/5/2010) 
Bộ Giáo dục và Đào tạo  WB  Giáo dục đào tạo
9 Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2  2014-2019   2714/QĐ-BGDĐT
(26/7/2012) 
   ADB  Giáo dục đào tạo
10 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị  2015-2016   4143/QĐ-BGDĐT
(23/9/2013) 
ĐH Huế WB Giáo dục đào tạo
11 Nhà trung tâm đào tạo - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân  2003-2018   2887/QĐ-BGDĐT
(11/8/2015) 
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân   Giáo dục đào tạo
12 Cải tạo, xây dựng Trường thực nghiệm Khoa học Giáo dục - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2014-2018  5094/QĐ-BGDĐT
(31/10/2013) 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam   Giáo dục đào tạo
13 Trung tâm giáo dục quốc phòng Khánh Hòa - Trường ĐH Nha Trang 2014-2019  2539/QĐ-BGDĐT (26/3/2009)
4144/QĐ-BGDĐT (23/9/2013) 
Trường ĐH Nha Trang   Giáo dục đào tạo
14 Xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị ĐH tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội 2015-2019  7819/QĐ-BGDĐT
(27/10/2009) 
Trường ĐH Mỏ - Địa chất   Giáo dục đào tạo
15 Xây dựng công trình Nhà đa năng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 2015-2019  4909/QĐ-BGDĐT
(28/10/2014) 
Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng   Giáo dục đào tạo
16 Xây dựng Phòng thí nghiệm công nghệ chế biến dầu khí - ĐH Đà Nẵng 2013-2017  4726/QĐ-BGDĐT
(30/10/2012) 
ĐH Đà Nẵng   Khoa học, công nghệ
17 Xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế vi mạch - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2013-2017  4727/QĐ-BGDĐT
(30/10/2012) 
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội   Khoa học, công nghệ
18 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp - Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên 2014-2018  4360/QĐ-BGDĐT
(30/9/2013) 
Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên   Khoa học, công nghệ
19 Xây dựng Phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh - Trường ĐH Nông lâm TP.HCM 2015-2019  5091/QĐ-BGDĐT
(31/10/2013) 
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM   Khoa học, công nghệ
20 Nhà luyện tập thể thao Khoa Giáo dục thể chất - ĐH Huế 2014-2016  5098/QĐ-BGDĐT
(31/10/2013) 
ĐH Huế   Thể thao
21 Xây dựng hệ thống cấp, thoát, xử lý nước thải, chất thải - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2012-2016  5303/QĐ-BGDĐT
(24/10/2011) 
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội   Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải
22 Xây dựng hệ thống cấp nước sạch và hệ thống xử lý nước thải tại Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cam Ranh - Trường ĐH Nha Trang 2010-2016  4863/QĐ-BGDĐT
(28/10/2010) 
Trường ĐH Nha Trang   Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải
23 Xây dựng hệ thống cấp thoát nước tại cơ sở 1 - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 2015-2017  4859/QĐ-BGDĐT
(24/10/2014) 
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên   Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải
24 Trung tâm khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng vật nuôi khu vực miền núi phía Bắc - Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên 2015-2019  4858/QĐ-BGDĐT
(24/10/2014) 
Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên   Giáo dục đào tạo

Cục CSVCTBTH - Bộ GD&ĐT