Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Tổ chức chủ trì Thời gian thực hiện
1 Năng lực hấp thụ kết quả nghiên cứu khoa học của các doanh nghiệp Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Duy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
2 Xây dựng mô hình lý thuyết về khởi nghiệp và giải pháp tăng cường hoạt động khởi nghiệp cho vùng ĐBSCL TS. Phan Anh Tú Trường Đại học Cần Thơ 2018 - 2019
3 Tác động của marketing nội bộ đến chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam  GS.TS Nguyễn Viết Lâm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
4 Nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế trong xuất khẩu nông sản. TS. Lê Tiến Đạt Trường Đại học Thương mại 2018 - 2019
5 Xây dựng thương hiệu số của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 TS. Nguyễn Hồng Quân Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
6 Ứng dụng sáng kiến xanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn  Việt Nam. TS. Nguyễn Đỗ Quyên Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
7 Nghiên cứu và đề xuất hệ thống các chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) trong một số trường đại học kỹ thuật, công nghệ TS. Phạm Thị Kim Ngọc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
8 Mô hình hóa hàm cầu tiền Việt Nam: Phân tích, dự báo và khuyến nghị chính sách. TS. Phạm Đình Long Trường Đại học Mở TP.HCM 2018 - 2019
9 Tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tới năng suất lúa và sức khỏe của người nông dân Việt Nam TS. Lê Thanh Loan Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 - 2019
10 Khung phân tích đô thị thông minh: nghiên cứu tình huống các tỉnh/thành Đông Nam Bộ GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 - 2019
11 Xác định hiệu ứng lan truyền kinh tế giữa các địa phương ở Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy không gian TS. Hà Văn Sơn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 - 2019
12 Nghiên cứu ứng dụng mô hình bảo hiểm y tế công tư kết hợp tại Việt Nam TS. Nguyễn Thị Hải Đường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
13 Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn xã hội với cơ hội việc làm của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
14 Ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TS. Nguyễn Bích Thủy Trường Đại học Thương mại 2018 - 2019
15 Vai trò của di cư lao động trong chiến lược tái cấu trúc hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nông thôn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. TS. Lê Đăng Bảo Châu Đại học Huế 2018 - 2019
16 Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch lễ hội ở miền Trung - Việt Nam TS. Lê Thị Kim Liên Đại học Huế 2018 - 2019
17 Giải pháp đảm bảo quyền bình đẳng giới về tài sản và thu nhập trong hộ gia đình Việt Nam TS. Võ Hồng Đức Trường Đại học Mở TP.HCM 2018 - 2019
18 Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình Trị Thiên. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn Đại học Huế 2018 - 2019
19 Nâng cao năng lực cộng đồng trong phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc. ThS. Đặng Trung Kiên Trường Đại học Tây Bắc 2018 - 2019
20 Nghiên cứu ứng dụng Aminoethoxyvinylglycine (AVG) trong bảo quản quả bơ sau thu hoạch TS. Nguyễn Văn Toản Đại học Huế 2018 - 2019
21 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xua đuổi bọ hà hại khoai lang (Cylas formicarius) của tinh dầu chiết xuất từ một số loài cây thuốc họ Lamiaceae vùng Tây Bắc Việt Nam ThS. Hoàng Thị Thanh Hà Trường Đại học Tây Bắc 2018 - 2019
22 Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học trong hạt của cây Bon Bo (Alpinia blepharocalyx Kschum) tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An TS. Mai Thị Thanh Huyền  Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
23 Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống bệnh thối củ sắn tại tỉnh Tây Ninh.  TS. Võ Thị Thu Oanh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018 - 2019
24 Xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do Voi gây ra ở khu vực có xung đột Voi – Người, trong vùng đệm vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đăk Lăk. TS. Cao Thị Lý Trường Đại học Tây Nguyên 2018 - 2019
25 Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây Ba kích. TS. Dương Thị Nguyên Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
26 Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và biện pháp kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái đất than bùn ngập nước theo mùa tại rừng U Minh tại Kiên Giang và Cà Mau. ThS. Lê Việt Khái Trường Đại học Kiên Giang 2018 - 2019
27 Nghiên cứu xây dựng bản đồ cho nhu cầu và trữ lượng tài nguyên nước phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang. TS. Dương Văn Nhã Trường Đại học Kiên Giang 2018 - 2019
28 Hoàn thiện bộ công cụ và quy trình đánh giá thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực TS. Trần Bá Trình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
29 Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm TS. Phạm Xuân Chung Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
30 Nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. TS. Phạm Bích Thủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM 2018 - 2019
31 Xây dựng mô hình giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên sư phạm nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội TS. Đào Đăng Phượng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
32 Nghiên cứu nội dung và phương pháp dạy học mới cho sinh viên sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông ở Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Thị Tố Mai Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
33 Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thờ mẫu trong đào tạo ngành quản lý văn hóa TS. Nguyễn Duy Hùng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
34 Phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên nghệ thuật theo hướng tiếp cận năng lực ThS. Trịnh Thị Hà Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
35 Nghiên cứu bộ chỉ số sinh lý và quy trình đánh giá lượng vận động tối ưu và trạng thái sung sức thể thao của sinh viên chuyên sâu điền kinh các trường đại học sư phạm thể dục thể thao TS. Nguyễn Duy Quyết Trường Đại học Sư phạm Thể  dục thể thao Hà Nội 2018 - 2019
36 Nghiên cứu phát triển các phương tiện hỗ trợ dạy học thanh nhạc cho sinh viên chuyên ngành sư phạm âm nhạc TS. Lê Thị Minh Xuân Trường Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang 2018 - 2019
37 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa người học (peer learning) trong đào tạo tiếng Nhật tại các cơ sở đại học ở Việt Nam. TS. Nguyễn Song Lan Anh Trường Đại học Hà Nội 2018 - 2019
38 Nghiên cứu phát triển các mô hình giáo dục STEM cho học sinh trung học phổ thông TS. Lê Mỹ Hà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018 - 2019
39 Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong sửa chữa, tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển và hải đảo PGS. TS. Ngô Đăng Quang  Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
40 Nghiên cứu lồng ghép đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động tích lũy trong chiến lược, quy hoạch,  kế hoạch  phát triển giao thông vận tải Việt Nam. TS. Trịnh Xuân Báu Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
41 Phân tích, đánh giá các dạng hư hỏng và giải pháp sửa chữa, tăng cường, hoàn thiện thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực theo công nghệ đúc hẫng TS. Ngô Văn Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
42 Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc tại khu vực cổng các trường học trong giờ cao điểm tại thủ đô Hà Nội TS. Đinh Văn Hiệp Trường Đại học Xây dựng 2018 - 2019
43 Thiết lập mô hình cấu trúc khung hạ tầng điển hình cho xã và điểm dân cư nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng Hạ tầng xanh ThS. Phùng Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Xây dựng 2018 - 2019
44 Đề xuất các tiêu chí đánh giá công trình xây dựng dân dụng về mặt kinh tế theo định hướng phát triển bền vững PGS.TS. Nguyễn Thế Quân Trường Đại học Xây dựng 2018 - 2019
45 Thiết kế hệ thống giám sát tình trạng ray tàu hỏa trên cơ sở hệ không dây nhằm phát hiện vật cản đảm bảo an toàn cho tàu hỏa. TS. Đỗ Xuân Phú Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
46 Xây dựng và đánh giá các giải pháp quản lý giao thông trong điều kiện bị ngập úng do mưa lớn, triều cường dâng cao tại TP. Hồ Chí Minh TS. Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
47 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp nhiên liệu và điều khiển động cơ nén cháy kiểm soát hoạt tính nhiên liệu (RCCI) nhằm giảm phát thải và nhiên liệu tiêu thụ. PGS. TS. Trần Quang Vinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
48 Nghiên cứu phát triển và điều khiển tối ưu cho Robot phục hồi chức năng chân bệnh nhân. PGS. TS. Bùi Trung Thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2018 - 2019
49 Nghiên cứu hệ thống vi bọc kiểu tia cắt ứng dụng trong công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. PGS.TS. Trương Vĩnh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018 - 2019
50 Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị giải nhiệt gián đoạn cho khuôn phun ép nhựa. ThS. Trần Minh Thế Uyên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018 - 2019
51 Thiết kế, chế tạo máy tách vỏ và thái hạt lá lô hội tự động công suất 5000 kg/giờ. PGS. TS Nguyễn Ngọc Phương Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018 - 2019
52 Thiết kế, chế tạo hệ thống tay máy (Chủ-Tớ) Master –Slave 4 bậc tự do, điều khiển từ xa có phản hồi lực và mô men dùng vật liệu thông minh. PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
53 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến trên cơ sở nano oxit kẽm nhằm xử lý hiệu quả các ion Hg2+ và Zn2+ trong nguồn nước thải ô nhiễm. TS. Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
54 Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng.  TS. Đoàn Thị Thúy Phượng Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
55 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite nền Nd-Fe-B bằng phương pháp thiêu kết xung điện plasma (spark plasma sintering - SPS). TS. Dương Đình Thắng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
56 Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite thiếc oxit-mesoporous cácbon ứng dụng làm vật liệu anot dung lượng cao cho ắc quy ion liti. TS. Lê Thị Thu Hằng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
57 Nghiên cứu chế tạo gốm đa tinh thể trong suốt hệ MgAl2O4 bằng phương pháp luyện kim bột. TS. Lê Minh Hải Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
58 Nghiên cứu, ứng dụng hàn hợp kim nhôm với thép tiên tiến (AHSS) bằng phương pháp hàn ma sát khuấy. 'TS. Nguyễn Quốc Mạnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  2018 - 2019
59 Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt, Pd và Au phân tán trên vật liệu cacbon sinh học từ phế thải sinh khối TS. Giang  Thị Phương Ly Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
60 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất vật lý của vật liệu nhạy khí loại ferit spinel có kích thước nanomét. PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
61 Nghiên cứu thiết kế-mô hình hóa/mô phỏng và chế tạo transistor có độ linh động điện tử cao (High-electron-mobility transistor -HEMT) trên nền vật liệu GaN. TS. Lê Thị Hồng Liên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
62 Nghiên cứu vai trò của rối lượng tử trong môi trường nhiễu. TS. Nguyễn Văn Hợp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
63 Hiệu ứng hấp thụ quang tuyến tính và phi tuyến trong hố lượng tử với các dạng thế giam giữ khác nhau PGS,TS. Lương Văn Tùng Trường Đại học Đồng Tháp 2018 - 2019
64 Tổng hợp hạt nano plasmonic titannitrua (TiN) ứng dụng làm tăng hiệu suất hóa hơi nước dưới bức xạ mặt trời. TS. Lê Thị Ngọc Loan Trường Đại học Quy Nhơn 2018 - 2019
65 Lý thuyết đoạn thời gian cải tiến cho tính toán phổ động lượng của quang electron tạo ra do laser xung cực ngắn phân cực tròn.   TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
66 Nghiên cứu, chế tạo điện cực trong suốt nanocomposite ứng dụng làm điện cực cửa sổ của pin năng lượng mặt trời TS. Nguyễn Duy Cường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
67 Nghiên cứu các kênh rã hiếm (vật chất tối, axion, radion) trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn TS. Hà Thanh Hùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
68 Nghiên cứu điều chế  một số dẫn xuất từ Chlorophyll chiết tách từ tảo xoắn Spirulina  có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư TS. Bùi Thị Hải Hòa Viện Đại học Mở Hà Nội 2018 - 2019
69 Nghiên cứu ứng dụng chấm lượng tử trong phân tích nồng độ kích thích tố human chorionic gonadotropin (hCG) TS. Mai Xuân Dũng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
70 Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng dầu hạt cao su biến tính bằng phương pháp epoxy hóa  TS. Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
71 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF-199 từ đồng hydroxit với hiệu suất, độ bền nhiệt và bề mặt riêng cao, ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng khử hóa tổng hợp tiền chất hóa dược TS. Lê Văn Dương Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
72 Nghiên cứu xây dựng và phát triên quy trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh đặc trưng từ các vùng địa lý khác nhau ở Việt nam TS. Nguyễn Thị Thảo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
73 Nghiên cứu thành phần hóa học của Đẳng sâm (Codonopsis javanicus) tại Lâm Đồng và ứng dụng tạo thực phẩm chức năng  ThS. Nguyễn Thị Thăng Long Trường Đại học Đà Lạt 2018 - 2019
74 Xây dựng bộ sưu tập các dòng đơn bội của các chủng nấm Bào ngư ở Tây Nam Bộ làm cơ sở cho chọn giống TS. Hồ Bảo Thuỳ Quyên Trường Đại học Mở TP.HCM 2018 - 2019
75 Tổng hợp các phức chất mới của các nguyên tố đất hiếm Eu, Tb, Sm, Pr, Y với phối tử β–đixeton  có nhận biết huỳnh quang  để phát hiện phân tử 1O2 TS. Đinh Thị Hiền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
76 Nghiên cứu sự phát triển nòng nọc các loài lưỡng cư khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Cao Tiến Trung Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
77 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh hoc của một số loài thuộc chi Hexagionia và chi Daldinia ở Bắc Trung Bộ ThS. Hoàng Văn Trung Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
78 Phân lập một số thành phần hóa học từ một số loài địa y Parmotrema dilatatum theo định hướng hoạt tính ức chế a-glucosidase  TS. Dương Thúc Huy Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
79 Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá một số hoạt tính sinh học và khả năng phát huỳnh quang của một số hệ đa vòng chứa dị tố  TS. Lê Tín Thanh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
80 Phân lập và nuôi cấy vi nấm Bipolaris maydis từ cây trang Kandelia candel (L.) Druce, cô lập một số hợp chất hóa học có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư  ThS. Trần Thị Minh Định Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
81 Chọn giống cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) theo tính trạng tỉ lệ sống và tăng trưởng TS. Tống Xuân Tám Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
82 Thu thập, xây dựng bộ tiêu bản nấm ăn và dược liệu tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên Trường Đại học Tây Nguyên 2018 - 2019
83 Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ béo phì ở trẻ mầm non dựa trên mối liên quan giữa một số gen di truyền với dinh dưỡng và hoạt động thể lực TS. Lê Thị Tuyết Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
85 Nghiên cứu thành phần hóa học và  tác dụng ức chế acetylcholinesterase của một số loài thuộc chi Hippeastrum Herb. ở Việt Nam. PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Đại học Huế 2018-2019
84 Nghiên cứu phát hiện các kiểu gen LDLR, ApoB và PCSK9 trên bệnh nhân tăng cholesterol máu ở Việt Nam ThS. Trương Kim Phượng Trường Đại học Mở TP.HCM 2018-2019
86 Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng TS. Đặng Công Thuật Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
87 Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa tin học, áp dụng thử nghiệm cho khu vực tỉnh Lào Cai. ThS Ngô Thị Phương Thảo Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018 - 2019
88 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí – Quảng Ninh TS Trần Tuấn Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018 - 2019
89 Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng. TS. Phạm Thị Kim Thoa Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
90 Chế tạo hạt nano oxit kẽm bằng phương pháp hóa ướt ứng dụng làm phân vi lượng thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp. ThS. Đặng Thị Hồng Phương Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
91 Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm phân bố sa khoáng titan đới bờ Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích tuổi tuyệt đối U-Pb và địa hóa khoáng vật. ThS Nguyễn Hữu Hiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018 - 2019
92 Tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết diễn ngôn thân thể  TS. Trần Thị Sâm Đại học Huế 2018 - 2019
93 Chính sách của các triều đại quân chủ Việt Nam với vấn đề biển đông thế kỉ XVII - XIX TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
94 Sự vận động và tương tác của thể ký trong bối cảnh văn xuôi Việt Nam đương đại PGS.TS. Đinh Trí Dũng Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
95 Sự tình chuyển động trong tiếng việt dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận (có đối chiếu với tiếng Anh) PGS.TS.
Hoàng Tuyết Minh
Viện Đại học Mở Hà Nội 2018 - 2019
96 Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ ThS. Trần Thị Thùy Oanh

 
Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
97 Dạy – học bộ môn lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp PGS.TS. Phan Văn Hòa Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
98 Vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền và nền độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay TS. Nguyễn Đức Toàn Trường Đại học Quy Nhơn 2018 - 2019
99 Tiến trình hội nhập của văn học khu vực Đông Á (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
100 Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vốn tài chính đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi khởi nghiệp TS. Ngô Quang Huân Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 2018 - 2019
101 Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh áp dụng hiệp ước Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam TS. Trần Thị Ánh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
102 Tác động của tín dụng đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam PGS.TS. Lê Quốc Hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
103 Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam TS. Lê Minh Hạnh Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
104 Nghiên cứu khả năng niêm yết chứng khoán tại nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam PGS, TS Nguyễn Thu Thủy Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
105 Các nhân tố tác động đến sự phát triển Ngân hàng số (Digital Banking) tại Việt Nam TS. Nguyễn Thu Thủy Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
106 Đổi mới phương thức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học. PGS.TS. Vũ Cương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
107 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trị bệnh Suyễn lợn do Mycoplasma hyopneumoniae (MH) gây ra PGS.TS. Phùng Thăng Long Đại học Huế 2018-2019
108 Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá Chốt Bông Pseudomystus siamensis Regan, 1913 ThS.Võ Thị Thanh Bình Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018-2019
109 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố tăng trưởng nội mao mạch (Vascular Endothelial Growth Factor-VEGF) đến sự thành thục tế bào trứng và phát triển phôi heo TS. Nguyễn Trọng Tấn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018-2019
110 Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể trong việc phòng trị bệnh ở gà do E. coli gây ra PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ Trường Đại học Cần Thơ 2018-2019
111 Nghiên cứu mô hình nuôi thủy sản cho vùng ruộng muối ven biển Đồng bằng sông Cửu Long để thích ứng với biến đổi khí hậu TS. Huỳnh Thanh Tới Trường Đại học Cần Thơ 2018-2019
112 Nghiên cứu và phát triển các phương pháp phân tích dữ liệu lớn trên dữ liệu mạng sinh học hỗn tạp để phát hiện các yếu tố liên quan đến các bệnh di truyền TS. Đặng Xuân Thọ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018-2019
113 Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm sol khí từ ảnh vệ tinh hỗ trợ việc giám sát ô nhiễm bụi ở Việt Nam. ThS. Trần Tuấn Vinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018-2019
114 Chẩn đoán nguy cơ ung thư phổi dựa trên ảnh CT sử dụng kỹ thuật học sâu TS. Nguyễn Thu Vân Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018-2019
115 Mô phỏng sự ảnh hưởng của môi trường lên biểu diễn bề mặt của đối tượng ba chiều trong trưng bày ảo. TS. Vũ Đức Thái Đại học Thái Nguyên 2018-2019
116 Nghiên cứu và phát triển phương pháp lấy mẫu tín hiệu và khôi phục ảnh cộng hưởng từ nhằm giảm thời gian đo đạc và tăng độ chính xác chẩn đoán ung thư vú TS. Nguyễn Minh Hiền Trường Đại học Việt Đức 2018-2019
117 Thiết kế, tối ưu hóa và chế tạo mẫu chip silicon quang tách ghép đa mode băng siêu rộng cho hệ thống thông tin quang thế hệ mới TS. Nguyễn Tấn Hưng  Đại học Đà Nẵng 2018-2019
118 Nghiên cứu phát triển hệ thống lấy mẫu tín hiệu toàn quang tốc độ siêu nhanh dùng kỹ thuật nén Raman xung quang dải pico-second trên nhiều bước sóng TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh Đại học Đà Nẵng 2018-2019
119 Nghiên cứu cải biên thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Đại học Đà Nẵng 2018-2019
120 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ lọc điều hưởng khả trình ứng dụng trong vô tuyến nhận thức sử dụng hỗn loạn TS. Nguyễn Xuân Quyền Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018-2019
121 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự xác định quỹ đạo mẫu theo môi trường làm việc trên cơ sở tự học cho các máy hỗ trợ khai thác, vận chuyển than trong hầm mỏ TS. Vũ Thị Thúy Nga Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018-2019
122 Nghiên cứu, thiết kế thiết bị truyền thông, giám sát và điều khiển trong bộ biến đổi điện năng nhằm nâng cao hiệu suất các nguồn năng lượng tái tạo nối lưới điện PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 2018-2019
123 Nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển tối ưu để điều khiển kích từ động cơ đồng bộ công suất lớn. ThS. Dương Quốc Hưng Đại học Thái Nguyên 2018-2019
124 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot dịch vụ phục vụ hộ gia đình PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018-2019
125 Nghiên cứu sản xuất hệ thống bơm nước sử dụng pin năng lượng mặt trời PGS.TS. Trương Việt Anh  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018-2019
126 Phân tích dáng đi của con người trong hỗ trợ chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng cho người cao tuổi và khuyết tật vận động ThS. Võ Đức Hoàng Đại học Đà Nẵng 2018-2019
127 Phòng chống xâm hại cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018-2019
128 Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM 2018 - 2019
129 Nghiên cứu phương pháp phát triển kĩ năng ngôn ngữ tiếng Việt theo hướng đa giác quan cho trẻ mẫu giáo TS. Đinh Thanh Tuyến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
130 Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2018 - 2019
131 Phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ThS. Nguyễn Thị Thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2018 - 2019
132 Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở TS. Dương Giáng Thiên Hương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
133 Nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường trong nhà trường trung học. TS. Vũ Đình Bảy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM 2018 - 2019
134 Nghiên cứu đề xuất mô hình phòng học bộ môn cho nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. ThS. Phùng Lý Hằng Học viện Quản lý giáo dục 2018 - 2019
135 Giải pháp giảm áp lực học tập cho học sinh trung học phổ thông ThS. Phạm Thị Phương Thức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2018 - 2019
136 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức dạy học các môn học tự chọn cho học sinh trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới PGS.TS Đào Thị Oanh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
137 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng dữ liệu hình ảnh dạy học môn học Mỹ thuật ở cấp trung học cơ sở. ThS.Phạm Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
138 Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông dân tộc nội trú. PGS.TS. Trần Hoàng Tiến Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
139 Tích hợp nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong dạy học Lịch sử, Địa lý cho học sinh trung học vùng núi phía Bắc. PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
140 Phát triển năng lực giáo dục STEAM cho giáo viên trung học phổ thông. Ths. Trần Trung Tình Học viện Quản lý giáo dục 2018 - 2019
141 Năng lực cảm xúc xã hội và mối quan hệ với sức khoẻ tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên PGS. TS. Đậu Minh Long Đại học Huế 2018 - 2019
142 Phương pháp công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa và trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục TS. Nguyễn Hiệp Thương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
143 Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam – áp dụng tại khu vực Trung bộ ThS. Nguyễn Thị Hà Đại học Huế 2018 - 2019
144 Chấn hưng phật giáo ở Bắc kỳ những năm 1930-1945 và ý nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay TS. Ninh Thị Sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
145 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm PGS.TS. Trần Hữu Tráng Viện Đại học Mở Hà Nội 2018 - 2019
146 Quan hệ tình – lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (nghiên cứu từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung bộ) TS. Lâm Bá Hòa Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
147 Lý thuyết xấp xỉ và ứng dụng trong Lý thuyết đa thế vị TS. Phùng Văn Mạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
148 Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi phân bậc hai và các ứng dụng TS. Nguyễn Văn Tuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
149  Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân hàm trong không gian vô hạn chiều TS. Vũ Trọng Lưỡng Trường Đại học Tây Bắc 2018 - 2019
150 Lớp đại số q-Brauer, Koszul và ứng dụng TS. Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
151 Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
152 Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân hai cấp. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
153 Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt ThS Ngô Tấn Phúc Trường Đại học Đồng Tháp 2018 - 2019
154 Một số bài toán điều khiển tối ưu cho các hệ điều khiển phi tuyến kết hợp với phương trình tổng quát có tham số TS. Lê Quang Thuận Trường Đại học Quy Nhơn 2018 - 2019
155 Nghiên cứu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học TS. Phan Hồng Mai Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
156 Đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học. TS. Phạm Ngọc Trúc Học viện Quản lý giáo dục 2018 - 2019
157 Đánh giá chính sách hỗ trợ sinh viên khối ngành sư phạm từ năm 1998 đến nay và đề xuất điểu chỉnh. ThS. Nguyễn Thị Yến Nam Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 2018 - 2019
158 Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam. TS. Nguyễn Minh Tuấn Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2018 - 2019
159 Xây dựng mô hình tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học Việt Nam PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
160 Giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục khởi nghiệp cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Trần Sỹ Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019

(Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Tổ chức chủ trì Thời gian thực hiện
1 Năng lực hấp thụ kết quả nghiên cứu khoa học của các doanh nghiệp Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Duy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
2 Xây dựng mô hình lý thuyết về khởi nghiệp và giải pháp tăng cường hoạt động khởi nghiệp cho vùng ĐBSCL TS. Phan Anh Tú Trường Đại học Cần Thơ 2018 - 2019
3 Tác động của marketing nội bộ đến chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam  GS.TS Nguyễn Viết Lâm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
4 Nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế trong xuất khẩu nông sản. TS. Lê Tiến Đạt Trường Đại học Thương mại 2018 - 2019
5 Xây dựng thương hiệu số của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 TS. Nguyễn Hồng Quân Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
6 Ứng dụng sáng kiến xanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn  Việt Nam. TS. Nguyễn Đỗ Quyên Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
7 Nghiên cứu và đề xuất hệ thống các chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) trong một số trường đại học kỹ thuật, công nghệ TS. Phạm Thị Kim Ngọc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
8 Mô hình hóa hàm cầu tiền Việt Nam: Phân tích, dự báo và khuyến nghị chính sách. TS. Phạm Đình Long Trường Đại học Mở TP.HCM 2018 - 2019
9 Tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tới năng suất lúa và sức khỏe của người nông dân Việt Nam TS. Lê Thanh Loan Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 - 2019
10 Khung phân tích đô thị thông minh: nghiên cứu tình huống các tỉnh/thành Đông Nam Bộ GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 - 2019
11 Xác định hiệu ứng lan truyền kinh tế giữa các địa phương ở Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy không gian TS. Hà Văn Sơn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 - 2019
12 Nghiên cứu ứng dụng mô hình bảo hiểm y tế công tư kết hợp tại Việt Nam TS. Nguyễn Thị Hải Đường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
13 Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn xã hội với cơ hội việc làm của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
14 Ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TS. Nguyễn Bích Thủy Trường Đại học Thương mại 2018 - 2019
15 Vai trò của di cư lao động trong chiến lược tái cấu trúc hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nông thôn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. TS. Lê Đăng Bảo Châu Đại học Huế 2018 - 2019
16 Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch lễ hội ở miền Trung - Việt Nam TS. Lê Thị Kim Liên Đại học Huế 2018 - 2019
17 Giải pháp đảm bảo quyền bình đẳng giới về tài sản và thu nhập trong hộ gia đình Việt Nam TS. Võ Hồng Đức Trường Đại học Mở TP.HCM 2018 - 2019
18 Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình Trị Thiên. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn Đại học Huế 2018 - 2019
19 Nâng cao năng lực cộng đồng trong phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc. ThS. Đặng Trung Kiên Trường Đại học Tây Bắc 2018 - 2019
20 Nghiên cứu ứng dụng Aminoethoxyvinylglycine (AVG) trong bảo quản quả bơ sau thu hoạch TS. Nguyễn Văn Toản Đại học Huế 2018 - 2019
21 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xua đuổi bọ hà hại khoai lang (Cylas formicarius) của tinh dầu chiết xuất từ một số loài cây thuốc họ Lamiaceae vùng Tây Bắc Việt Nam ThS. Hoàng Thị Thanh Hà Trường Đại học Tây Bắc 2018 - 2019
22 Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học trong hạt của cây Bon Bo (Alpinia blepharocalyx Kschum) tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An TS. Mai Thị Thanh Huyền  Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
23 Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống bệnh thối củ sắn tại tỉnh Tây Ninh.  TS. Võ Thị Thu Oanh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018 - 2019
24 Xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do Voi gây ra ở khu vực có xung đột Voi – Người, trong vùng đệm vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đăk Lăk. TS. Cao Thị Lý Trường Đại học Tây Nguyên 2018 - 2019
25 Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây Ba kích. TS. Dương Thị Nguyên Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
26 Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và biện pháp kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái đất than bùn ngập nước theo mùa tại rừng U Minh tại Kiên Giang và Cà Mau. ThS. Lê Việt Khái Trường Đại học Kiên Giang 2018 - 2019
27 Nghiên cứu xây dựng bản đồ cho nhu cầu và trữ lượng tài nguyên nước phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Kiên Giang. TS. Dương Văn Nhã Trường Đại học Kiên Giang 2018 - 2019
28 Hoàn thiện bộ công cụ và quy trình đánh giá thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực TS. Trần Bá Trình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
29 Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm TS. Phạm Xuân Chung Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
30 Nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. TS. Phạm Bích Thủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM 2018 - 2019
31 Xây dựng mô hình giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên sư phạm nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội TS. Đào Đăng Phượng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
32 Nghiên cứu nội dung và phương pháp dạy học mới cho sinh viên sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông ở Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Thị Tố Mai Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
33 Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thờ mẫu trong đào tạo ngành quản lý văn hóa TS. Nguyễn Duy Hùng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
34 Phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên nghệ thuật theo hướng tiếp cận năng lực ThS. Trịnh Thị Hà Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
35 Nghiên cứu bộ chỉ số sinh lý và quy trình đánh giá lượng vận động tối ưu và trạng thái sung sức thể thao của sinh viên chuyên sâu điền kinh các trường đại học sư phạm thể dục thể thao TS. Nguyễn Duy Quyết Trường Đại học Sư phạm Thể  dục thể thao Hà Nội 2018 - 2019
36 Nghiên cứu phát triển các phương tiện hỗ trợ dạy học thanh nhạc cho sinh viên chuyên ngành sư phạm âm nhạc TS. Lê Thị Minh Xuân Trường Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang 2018 - 2019
37 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa người học (peer learning) trong đào tạo tiếng Nhật tại các cơ sở đại học ở Việt Nam. TS. Nguyễn Song Lan Anh Trường Đại học Hà Nội 2018 - 2019
38 Nghiên cứu phát triển các mô hình giáo dục STEM cho học sinh trung học phổ thông TS. Lê Mỹ Hà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018 - 2019
39 Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong sửa chữa, tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển và hải đảo PGS. TS. Ngô Đăng Quang  Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
40 Nghiên cứu lồng ghép đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động tích lũy trong chiến lược, quy hoạch,  kế hoạch  phát triển giao thông vận tải Việt Nam. TS. Trịnh Xuân Báu Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
41 Phân tích, đánh giá các dạng hư hỏng và giải pháp sửa chữa, tăng cường, hoàn thiện thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm hộp bê tông dự ứng lực theo công nghệ đúc hẫng TS. Ngô Văn Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
42 Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc tại khu vực cổng các trường học trong giờ cao điểm tại thủ đô Hà Nội TS. Đinh Văn Hiệp Trường Đại học Xây dựng 2018 - 2019
43 Thiết lập mô hình cấu trúc khung hạ tầng điển hình cho xã và điểm dân cư nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng Hạ tầng xanh ThS. Phùng Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Xây dựng 2018 - 2019
44 Đề xuất các tiêu chí đánh giá công trình xây dựng dân dụng về mặt kinh tế theo định hướng phát triển bền vững PGS.TS. Nguyễn Thế Quân Trường Đại học Xây dựng 2018 - 2019
45 Thiết kế hệ thống giám sát tình trạng ray tàu hỏa trên cơ sở hệ không dây nhằm phát hiện vật cản đảm bảo an toàn cho tàu hỏa. TS. Đỗ Xuân Phú Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
46 Xây dựng và đánh giá các giải pháp quản lý giao thông trong điều kiện bị ngập úng do mưa lớn, triều cường dâng cao tại TP. Hồ Chí Minh TS. Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
47 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp nhiên liệu và điều khiển động cơ nén cháy kiểm soát hoạt tính nhiên liệu (RCCI) nhằm giảm phát thải và nhiên liệu tiêu thụ. PGS. TS. Trần Quang Vinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
48 Nghiên cứu phát triển và điều khiển tối ưu cho Robot phục hồi chức năng chân bệnh nhân. PGS. TS. Bùi Trung Thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2018 - 2019
49 Nghiên cứu hệ thống vi bọc kiểu tia cắt ứng dụng trong công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. PGS.TS. Trương Vĩnh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018 - 2019
50 Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị giải nhiệt gián đoạn cho khuôn phun ép nhựa. ThS. Trần Minh Thế Uyên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018 - 2019
51 Thiết kế, chế tạo máy tách vỏ và thái hạt lá lô hội tự động công suất 5000 kg/giờ. PGS. TS Nguyễn Ngọc Phương Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018 - 2019
52 Thiết kế, chế tạo hệ thống tay máy (Chủ-Tớ) Master –Slave 4 bậc tự do, điều khiển từ xa có phản hồi lực và mô men dùng vật liệu thông minh. PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
53 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến trên cơ sở nano oxit kẽm nhằm xử lý hiệu quả các ion Hg2+ và Zn2+ trong nguồn nước thải ô nhiễm. TS. Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
54 Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng.  TS. Đoàn Thị Thúy Phượng Trường Đại học Giao thông Vận tải 2018 - 2019
55 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite nền Nd-Fe-B bằng phương pháp thiêu kết xung điện plasma (spark plasma sintering - SPS). TS. Dương Đình Thắng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
56 Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite thiếc oxit-mesoporous cácbon ứng dụng làm vật liệu anot dung lượng cao cho ắc quy ion liti. TS. Lê Thị Thu Hằng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
57 Nghiên cứu chế tạo gốm đa tinh thể trong suốt hệ MgAl2O4 bằng phương pháp luyện kim bột. TS. Lê Minh Hải Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
58 Nghiên cứu, ứng dụng hàn hợp kim nhôm với thép tiên tiến (AHSS) bằng phương pháp hàn ma sát khuấy. 'TS. Nguyễn Quốc Mạnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  2018 - 2019
59 Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt, Pd và Au phân tán trên vật liệu cacbon sinh học từ phế thải sinh khối TS. Giang  Thị Phương Ly Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
60 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất vật lý của vật liệu nhạy khí loại ferit spinel có kích thước nanomét. PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
61 Nghiên cứu thiết kế-mô hình hóa/mô phỏng và chế tạo transistor có độ linh động điện tử cao (High-electron-mobility transistor -HEMT) trên nền vật liệu GaN. TS. Lê Thị Hồng Liên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
62 Nghiên cứu vai trò của rối lượng tử trong môi trường nhiễu. TS. Nguyễn Văn Hợp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
63 Hiệu ứng hấp thụ quang tuyến tính và phi tuyến trong hố lượng tử với các dạng thế giam giữ khác nhau PGS,TS. Lương Văn Tùng Trường Đại học Đồng Tháp 2018 - 2019
64 Tổng hợp hạt nano plasmonic titannitrua (TiN) ứng dụng làm tăng hiệu suất hóa hơi nước dưới bức xạ mặt trời. TS. Lê Thị Ngọc Loan Trường Đại học Quy Nhơn 2018 - 2019
65 Lý thuyết đoạn thời gian cải tiến cho tính toán phổ động lượng của quang electron tạo ra do laser xung cực ngắn phân cực tròn.   TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
66 Nghiên cứu, chế tạo điện cực trong suốt nanocomposite ứng dụng làm điện cực cửa sổ của pin năng lượng mặt trời TS. Nguyễn Duy Cường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
67 Nghiên cứu các kênh rã hiếm (vật chất tối, axion, radion) trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn TS. Hà Thanh Hùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
68 Nghiên cứu điều chế  một số dẫn xuất từ Chlorophyll chiết tách từ tảo xoắn Spirulina  có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư TS. Bùi Thị Hải Hòa Viện Đại học Mở Hà Nội 2018 - 2019
69 Nghiên cứu ứng dụng chấm lượng tử trong phân tích nồng độ kích thích tố human chorionic gonadotropin (hCG) TS. Mai Xuân Dũng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
70 Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng dầu hạt cao su biến tính bằng phương pháp epoxy hóa  TS. Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
71 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF-199 từ đồng hydroxit với hiệu suất, độ bền nhiệt và bề mặt riêng cao, ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng khử hóa tổng hợp tiền chất hóa dược TS. Lê Văn Dương Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
72 Nghiên cứu xây dựng và phát triên quy trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh đặc trưng từ các vùng địa lý khác nhau ở Việt nam TS. Nguyễn Thị Thảo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
73 Nghiên cứu thành phần hóa học của Đẳng sâm (Codonopsis javanicus) tại Lâm Đồng và ứng dụng tạo thực phẩm chức năng  ThS. Nguyễn Thị Thăng Long Trường Đại học Đà Lạt 2018 - 2019
74 Xây dựng bộ sưu tập các dòng đơn bội của các chủng nấm Bào ngư ở Tây Nam Bộ làm cơ sở cho chọn giống TS. Hồ Bảo Thuỳ Quyên Trường Đại học Mở TP.HCM 2018 - 2019
75 Tổng hợp các phức chất mới của các nguyên tố đất hiếm Eu, Tb, Sm, Pr, Y với phối tử β–đixeton  có nhận biết huỳnh quang  để phát hiện phân tử 1O2 TS. Đinh Thị Hiền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
76 Nghiên cứu sự phát triển nòng nọc các loài lưỡng cư khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Cao Tiến Trung Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
77 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh hoc của một số loài thuộc chi Hexagionia và chi Daldinia ở Bắc Trung Bộ ThS. Hoàng Văn Trung Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
78 Phân lập một số thành phần hóa học từ một số loài địa y Parmotrema dilatatum theo định hướng hoạt tính ức chế a-glucosidase  TS. Dương Thúc Huy Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
79 Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá một số hoạt tính sinh học và khả năng phát huỳnh quang của một số hệ đa vòng chứa dị tố  TS. Lê Tín Thanh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
80 Phân lập và nuôi cấy vi nấm Bipolaris maydis từ cây trang Kandelia candel (L.) Druce, cô lập một số hợp chất hóa học có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư  ThS. Trần Thị Minh Định Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
81 Chọn giống cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) theo tính trạng tỉ lệ sống và tăng trưởng TS. Tống Xuân Tám Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
82 Thu thập, xây dựng bộ tiêu bản nấm ăn và dược liệu tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên Trường Đại học Tây Nguyên 2018 - 2019
83 Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ béo phì ở trẻ mầm non dựa trên mối liên quan giữa một số gen di truyền với dinh dưỡng và hoạt động thể lực TS. Lê Thị Tuyết Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
85 Nghiên cứu thành phần hóa học và  tác dụng ức chế acetylcholinesterase của một số loài thuộc chi Hippeastrum Herb. ở Việt Nam. PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Đại học Huế 2018-2019
84 Nghiên cứu phát hiện các kiểu gen LDLR, ApoB và PCSK9 trên bệnh nhân tăng cholesterol máu ở Việt Nam ThS. Trương Kim Phượng Trường Đại học Mở TP.HCM 2018-2019
86 Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng TS. Đặng Công Thuật Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
87 Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa tin học, áp dụng thử nghiệm cho khu vực tỉnh Lào Cai. ThS Ngô Thị Phương Thảo Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018 - 2019
88 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí – Quảng Ninh TS Trần Tuấn Minh Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018 - 2019
89 Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng. TS. Phạm Thị Kim Thoa Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
90 Chế tạo hạt nano oxit kẽm bằng phương pháp hóa ướt ứng dụng làm phân vi lượng thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp. ThS. Đặng Thị Hồng Phương Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
91 Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm phân bố sa khoáng titan đới bờ Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích tuổi tuyệt đối U-Pb và địa hóa khoáng vật. ThS Nguyễn Hữu Hiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2018 - 2019
92 Tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết diễn ngôn thân thể  TS. Trần Thị Sâm Đại học Huế 2018 - 2019
93 Chính sách của các triều đại quân chủ Việt Nam với vấn đề biển đông thế kỉ XVII - XIX TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
94 Sự vận động và tương tác của thể ký trong bối cảnh văn xuôi Việt Nam đương đại PGS.TS. Đinh Trí Dũng Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
95 Sự tình chuyển động trong tiếng việt dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận (có đối chiếu với tiếng Anh) PGS.TS.
Hoàng Tuyết Minh
Viện Đại học Mở Hà Nội 2018 - 2019
96 Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ ThS. Trần Thị Thùy Oanh

 
Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
97 Dạy – học bộ môn lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp PGS.TS. Phan Văn Hòa Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
98 Vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền và nền độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay TS. Nguyễn Đức Toàn Trường Đại học Quy Nhơn 2018 - 2019
99 Tiến trình hội nhập của văn học khu vực Đông Á (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018 - 2019
100 Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vốn tài chính đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi khởi nghiệp TS. Ngô Quang Huân Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 2018 - 2019
101 Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh áp dụng hiệp ước Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam TS. Trần Thị Ánh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 - 2019
102 Tác động của tín dụng đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam PGS.TS. Lê Quốc Hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
103 Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam TS. Lê Minh Hạnh Trường Đại học Việt Đức 2018 - 2019
104 Nghiên cứu khả năng niêm yết chứng khoán tại nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam PGS, TS Nguyễn Thu Thủy Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
105 Các nhân tố tác động đến sự phát triển Ngân hàng số (Digital Banking) tại Việt Nam TS. Nguyễn Thu Thủy Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
106 Đổi mới phương thức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học. PGS.TS. Vũ Cương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
107 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trị bệnh Suyễn lợn do Mycoplasma hyopneumoniae (MH) gây ra PGS.TS. Phùng Thăng Long Đại học Huế 2018-2019
108 Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá Chốt Bông Pseudomystus siamensis Regan, 1913 ThS.Võ Thị Thanh Bình Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018-2019
109 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố tăng trưởng nội mao mạch (Vascular Endothelial Growth Factor-VEGF) đến sự thành thục tế bào trứng và phát triển phôi heo TS. Nguyễn Trọng Tấn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018-2019
110 Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và đánh giá hiệu quả của thực khuẩn thể trong việc phòng trị bệnh ở gà do E. coli gây ra PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ Trường Đại học Cần Thơ 2018-2019
111 Nghiên cứu mô hình nuôi thủy sản cho vùng ruộng muối ven biển Đồng bằng sông Cửu Long để thích ứng với biến đổi khí hậu TS. Huỳnh Thanh Tới Trường Đại học Cần Thơ 2018-2019
112 Nghiên cứu và phát triển các phương pháp phân tích dữ liệu lớn trên dữ liệu mạng sinh học hỗn tạp để phát hiện các yếu tố liên quan đến các bệnh di truyền TS. Đặng Xuân Thọ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018-2019
113 Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm sol khí từ ảnh vệ tinh hỗ trợ việc giám sát ô nhiễm bụi ở Việt Nam. ThS. Trần Tuấn Vinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018-2019
114 Chẩn đoán nguy cơ ung thư phổi dựa trên ảnh CT sử dụng kỹ thuật học sâu TS. Nguyễn Thu Vân Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018-2019
115 Mô phỏng sự ảnh hưởng của môi trường lên biểu diễn bề mặt của đối tượng ba chiều trong trưng bày ảo. TS. Vũ Đức Thái Đại học Thái Nguyên 2018-2019
116 Nghiên cứu và phát triển phương pháp lấy mẫu tín hiệu và khôi phục ảnh cộng hưởng từ nhằm giảm thời gian đo đạc và tăng độ chính xác chẩn đoán ung thư vú TS. Nguyễn Minh Hiền Trường Đại học Việt Đức 2018-2019
117 Thiết kế, tối ưu hóa và chế tạo mẫu chip silicon quang tách ghép đa mode băng siêu rộng cho hệ thống thông tin quang thế hệ mới TS. Nguyễn Tấn Hưng  Đại học Đà Nẵng 2018-2019
118 Nghiên cứu phát triển hệ thống lấy mẫu tín hiệu toàn quang tốc độ siêu nhanh dùng kỹ thuật nén Raman xung quang dải pico-second trên nhiều bước sóng TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh Đại học Đà Nẵng 2018-2019
119 Nghiên cứu cải biên thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Đại học Đà Nẵng 2018-2019
120 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ lọc điều hưởng khả trình ứng dụng trong vô tuyến nhận thức sử dụng hỗn loạn TS. Nguyễn Xuân Quyền Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018-2019
121 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự xác định quỹ đạo mẫu theo môi trường làm việc trên cơ sở tự học cho các máy hỗ trợ khai thác, vận chuyển than trong hầm mỏ TS. Vũ Thị Thúy Nga Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2018-2019
122 Nghiên cứu, thiết kế thiết bị truyền thông, giám sát và điều khiển trong bộ biến đổi điện năng nhằm nâng cao hiệu suất các nguồn năng lượng tái tạo nối lưới điện PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 2018-2019
123 Nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển tối ưu để điều khiển kích từ động cơ đồng bộ công suất lớn. ThS. Dương Quốc Hưng Đại học Thái Nguyên 2018-2019
124 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot dịch vụ phục vụ hộ gia đình PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018-2019
125 Nghiên cứu sản xuất hệ thống bơm nước sử dụng pin năng lượng mặt trời PGS.TS. Trương Việt Anh  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018-2019
126 Phân tích dáng đi của con người trong hỗ trợ chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng cho người cao tuổi và khuyết tật vận động ThS. Võ Đức Hoàng Đại học Đà Nẵng 2018-2019
127 Phòng chống xâm hại cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2018-2019
128 Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM 2018 - 2019
129 Nghiên cứu phương pháp phát triển kĩ năng ngôn ngữ tiếng Việt theo hướng đa giác quan cho trẻ mẫu giáo TS. Đinh Thanh Tuyến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
130 Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2018 - 2019
131 Phát triển tính sáng tạo cho trẻ mầm non thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ThS. Nguyễn Thị Thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2018 - 2019
132 Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở TS. Dương Giáng Thiên Hương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
133 Nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường trong nhà trường trung học. TS. Vũ Đình Bảy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM 2018 - 2019
134 Nghiên cứu đề xuất mô hình phòng học bộ môn cho nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. ThS. Phùng Lý Hằng Học viện Quản lý giáo dục 2018 - 2019
135 Giải pháp giảm áp lực học tập cho học sinh trung học phổ thông ThS. Phạm Thị Phương Thức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2018 - 2019
136 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức dạy học các môn học tự chọn cho học sinh trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới PGS.TS Đào Thị Oanh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
137 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng dữ liệu hình ảnh dạy học môn học Mỹ thuật ở cấp trung học cơ sở. ThS.Phạm Hùng Cường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
138 Nghiên cứu đưa nhạc khí dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam vào chương trình giáo dục ở trường phổ thông dân tộc nội trú. PGS.TS. Trần Hoàng Tiến Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 2018 - 2019
139 Tích hợp nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong dạy học Lịch sử, Địa lý cho học sinh trung học vùng núi phía Bắc. PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
140 Phát triển năng lực giáo dục STEAM cho giáo viên trung học phổ thông. Ths. Trần Trung Tình Học viện Quản lý giáo dục 2018 - 2019
141 Năng lực cảm xúc xã hội và mối quan hệ với sức khoẻ tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên PGS. TS. Đậu Minh Long Đại học Huế 2018 - 2019
142 Phương pháp công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa và trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục TS. Nguyễn Hiệp Thương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
143 Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam – áp dụng tại khu vực Trung bộ ThS. Nguyễn Thị Hà Đại học Huế 2018 - 2019
144 Chấn hưng phật giáo ở Bắc kỳ những năm 1930-1945 và ý nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay TS. Ninh Thị Sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
145 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm PGS.TS. Trần Hữu Tráng Viện Đại học Mở Hà Nội 2018 - 2019
146 Quan hệ tình – lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (nghiên cứu từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung bộ) TS. Lâm Bá Hòa Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
147 Lý thuyết xấp xỉ và ứng dụng trong Lý thuyết đa thế vị TS. Phùng Văn Mạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2018 - 2019
148 Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi phân bậc hai và các ứng dụng TS. Nguyễn Văn Tuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 - 2019
149  Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân hàm trong không gian vô hạn chiều TS. Vũ Trọng Lưỡng Trường Đại học Tây Bắc 2018 - 2019
150 Lớp đại số q-Brauer, Koszul và ứng dụng TS. Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Vinh 2018 - 2019
151 Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú Đại học Đà Nẵng 2018 - 2019
152 Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân hai cấp. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Đại học Thái Nguyên 2018 - 2019
153 Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt ThS Ngô Tấn Phúc Trường Đại học Đồng Tháp 2018 - 2019
154 Một số bài toán điều khiển tối ưu cho các hệ điều khiển phi tuyến kết hợp với phương trình tổng quát có tham số TS. Lê Quang Thuận Trường Đại học Quy Nhơn 2018 - 2019
155 Nghiên cứu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học TS. Phan Hồng Mai Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 - 2019
156 Đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học. TS. Phạm Ngọc Trúc Học viện Quản lý giáo dục 2018 - 2019
157 Đánh giá chính sách hỗ trợ sinh viên khối ngành sư phạm từ năm 1998 đến nay và đề xuất điểu chỉnh. ThS. Nguyễn Thị Yến Nam Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 2018 - 2019
158 Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam. TS. Nguyễn Minh Tuấn Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2018 - 2019
159 Xây dựng mô hình tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học Việt Nam PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019
160 Giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục khởi nghiệp cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Trần Sỹ Trường Đại học Ngoại thương 2018 - 2019

(Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường)