Danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2016

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ NĂM 2016
(Theo Quyết định số 2497/BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2015 và Quyết định số 6328/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015)

STT Tên dự án Tổ chức chủ trì Cá nhân chủ trì
1 Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gétro tại các tỉnh miền Trung Trường Đại học Nông lâm- Đại học Huế ThS. Lê Khắc Phúc
2 Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống và phát triển giống lúa thơm MTL372 tại Đồng bằng sông Cửu Long Trường Đại học Cần Thơ ThS. Nguyễn Thành Tâm
3 Hoàn thiện công nghệ sản xuất cao chè và bột chè có hàm lượng Polyphenol cao từ phụ phẩm của cây chè ứng dụng trong dược phẩm, hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TS Phùng Lan Hương
4 Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi và thu nhận sinh khối tảo Spirulina bằng hệ thống photo-bioreactor làm thực phẩm chức năng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TS. Nguyễn Minh Tân
5 Hoàn thiện công nghệ đực hóa cá rô phi (Oreochromis niloticus) bằng phương pháp ngâm cá bột trong nước có pha hormone 17a-Methyltestoterone tại tỉnh Thái Nguyên Trường Đại học Nông lâm- Đại học Thái Nguyên ThS. Trần Viết Vinh
6 Hoàn thiện công nghệ nhân giống vô tính loài cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC) tại vùng Tây Bắc Trường Đại học Tây Bắc TS. Cao Đình Sơn
7 Xây dựng mô hình sản xuất cá Nheo (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Sơn La Trường Đại học Tây Bắc ThS.Đặng Thị Thúy Yên

(Danh mục gồm 7 dự án) 

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2016

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ NĂM 2016
(Theo Quyết định số 2497/BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2015 và Quyết định số 6328/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015)

STT Tên dự án Tổ chức chủ trì Cá nhân chủ trì
1 Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gétro tại các tỉnh miền Trung Trường Đại học Nông lâm- Đại học Huế ThS. Lê Khắc Phúc
2 Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống và phát triển giống lúa thơm MTL372 tại Đồng bằng sông Cửu Long Trường Đại học Cần Thơ ThS. Nguyễn Thành Tâm
3 Hoàn thiện công nghệ sản xuất cao chè và bột chè có hàm lượng Polyphenol cao từ phụ phẩm của cây chè ứng dụng trong dược phẩm, hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TS Phùng Lan Hương
4 Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi và thu nhận sinh khối tảo Spirulina bằng hệ thống photo-bioreactor làm thực phẩm chức năng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TS. Nguyễn Minh Tân
5 Hoàn thiện công nghệ đực hóa cá rô phi (Oreochromis niloticus) bằng phương pháp ngâm cá bột trong nước có pha hormone 17a-Methyltestoterone tại tỉnh Thái Nguyên Trường Đại học Nông lâm- Đại học Thái Nguyên ThS. Trần Viết Vinh
6 Hoàn thiện công nghệ nhân giống vô tính loài cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC) tại vùng Tây Bắc Trường Đại học Tây Bắc TS. Cao Đình Sơn
7 Xây dựng mô hình sản xuất cá Nheo (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Sơn La Trường Đại học Tây Bắc ThS.Đặng Thị Thúy Yên

(Danh mục gồm 7 dự án) 

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT