Danh mục nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cấp Bộ năm 2015

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO TỒN VÀ LƯU GIỮ NGUỒN GEN CẤP BỘ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

1

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen lúa chịu mặn, phèn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần thơ

ThS Đỗ Tấn Khang

2

Thu thập, lưu giữ và đánh giá nguồn gen các giống lúa nương ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Trường Đại học Vinh

ThS Nguyễn Tài Toàn

3

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen cây Gấc, cây Vừng vùng miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ

Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

TS Phạm Đức Toàn

4

Bảo tồn và lưu giữ các loài cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào các dân tộc vùng núi Đông Bắc Việt Nam

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

5

Thu thập, lưu giữ và đánh giá một số loài thực vật thân cỏ giá trị có nguy cơ thất thoát ở vùng lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long

Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Minh Trí

6

Bảo tồn và lưu giữ an toàn nguồn gen thực vật và vi sinh vật có giá trị ở rừng ngập mặn Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Phan Duệ Thanh

7

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven  biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam

Trường Đại học Nha Trang

TS. Đặng Thúy Bình

8

Bảo tồn và lưu giữ và đánh giá khả năng chống ung thư của nguồn gen xạ khuẩn nội cộng sinh cây rừng ngập mặn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Dương Minh Lam

9

Bảo tồn và lưu giữ cây thất diệp nhất chi hoa phục vụ khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc quý ở vùng cao nguyên đá Hà Giang

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Thị Thu Thủy

10

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Lan

11

Bước đầu thu thập, lưu giữ và đánh giá nguồn gen Cá Măng sữa (Chanos, Chanos) khu vực ven biển Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Vinh

ThS. Tạ Thị Bình

(Danh mục gồm 11 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cấp Bộ năm 2015

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO TỒN VÀ LƯU GIỮ NGUỒN GEN CẤP BỘ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

1

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen lúa chịu mặn, phèn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần thơ

ThS Đỗ Tấn Khang

2

Thu thập, lưu giữ và đánh giá nguồn gen các giống lúa nương ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Trường Đại học Vinh

ThS Nguyễn Tài Toàn

3

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen cây Gấc, cây Vừng vùng miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ

Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

TS Phạm Đức Toàn

4

Bảo tồn và lưu giữ các loài cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào các dân tộc vùng núi Đông Bắc Việt Nam

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

5

Thu thập, lưu giữ và đánh giá một số loài thực vật thân cỏ giá trị có nguy cơ thất thoát ở vùng lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long

Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Minh Trí

6

Bảo tồn và lưu giữ an toàn nguồn gen thực vật và vi sinh vật có giá trị ở rừng ngập mặn Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Phan Duệ Thanh

7

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven  biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam

Trường Đại học Nha Trang

TS. Đặng Thúy Bình

8

Bảo tồn và lưu giữ và đánh giá khả năng chống ung thư của nguồn gen xạ khuẩn nội cộng sinh cây rừng ngập mặn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Dương Minh Lam

9

Bảo tồn và lưu giữ cây thất diệp nhất chi hoa phục vụ khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc quý ở vùng cao nguyên đá Hà Giang

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Thị Thu Thủy

10

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Lan

11

Bước đầu thu thập, lưu giữ và đánh giá nguồn gen Cá Măng sữa (Chanos, Chanos) khu vực ven biển Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Vinh

ThS. Tạ Thị Bình

(Danh mục gồm 11 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT