Địa chỉ: 07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38291718; Fax: 028.38296336; Website: www.iemh.edu.vn​