Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024-38643352; Fax: 024-38641802; Email: hvqlgd@niem.edu.vn; hvqlgd@moet.edu.vn; Website: www.naem.edu.vnwww.niem.edu.vn