Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38262018; ; Số Fax: (84-24) 38269466; Email: trungtamhotrodaotao@moet.gov.vn; Website: http://tsc.edu.vn.