Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38221386; Fax: 024.39422010; Email: nxbgd@moet.edu.vn