Địa chỉ: 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 3623 1542 - Fax: 024 3623 1543; Email: info@viasm.edu.vn; Website: http://viasm.edu.vn/