Địa chỉ: 25 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02435190919/ 02435121629; Email: cpu@sesdp2.edu.vn