Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.39423208; Fax: 024.38221521; Website: http://www.vnies.edu.vn​