Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0240.71088799