Địa chỉ: Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội , số 01  Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.2151663; Email: rgep@moet.gov.vn