Địa chỉ: 108 Phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.37836101; Fax: 024.37833030