Địa chỉ: 12A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.39388623/24; 024.39378050; Fax: 024.39378049; Email: pmu-vgu@moet.edu.vn; Website:pmu-vgu.org