Địa chỉ: số 4 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.37345363; Fax: 024.37345363; Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn; Website: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/