Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38253382; 024.39334464; 024.39334465; Fax: 024.38259998; Email: viennctkth@moet.edu.vn; Website: http://www.nctk.edu.vn​