Địa chỉ: Tầng 13 Cung Trí Thức Thành Phố, 80 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.37726151; Fax: 024.37726152; Website: http://www.hoikhuyenhocvietnam.org