Địa chỉ: Tầng 7, nhà A, số 35 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quân Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243 2181770; Email: vanphonghoidong@moet.gov.vn; website: hoidongquocgiagiaoduc.moet.gov.vn.