Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 10 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
32/BGDĐT-TĐKT Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm
06/01/2020
5651/BGDĐT-TĐKT Về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020
16/12/2019
5350/BGDĐT-TĐKT Về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo
25/11/2019
4322/BGDĐT-TĐKT Về việc quan tâm khen thưởng nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo
23/09/2019
6122 /BGDĐT-TĐKT Về việc khắc phục bệnh thành tíchtrong giáo dục
28/12/2017
666 /TB-BGDĐT Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14
12/09/2017
3282/BGDĐT-TĐKT Về việc Hướng dẫn thực hiện Phong trào "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020
28/07/2017
2330/BGDĐT-TĐKT Công văn số 2330/BGDĐT-TĐKT về việc thăm dò dư luận
30/05/2017
4372/BGDĐT-TĐKT Công văn số 4372/BGDĐT-TĐKT về việc hướng dẫn chia cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc Bộ
06/09/2016
4171/BGDĐT-TĐKT Công văn số 4171/BGDĐT-TĐKT về việc Tổ chức lại cụm thi đua khối các sở giáo dục và tào tạo
25/08/2016