• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2018

Bộ GDĐT ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm theo dõi

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2018
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Số ký hiệu 22/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 28/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...