• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/05/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/05/2022
Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
Số ký hiệu 1965/BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 11/05/2022
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...