• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/11/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/11/2021
Về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 5249/BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 15/11/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...