• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/06/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/06/2021
Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021 và năm 2021
Số ký hiệu 2411/BGDĐT-TĐKT Ngày ban hành 10/06/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...