Xin ý kiến nhân dân đối về việc đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Đà Nẵng

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Đà Nẵng.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông và sự kiện, Văn phòng Bộ đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân đối với trường hợp nêu trên và có văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 11 tháng 11 năm 2023.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang
File đính kèm