Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân và có văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

 

Vụ Tổ chức cán bộ

In trang
File đính kèm