Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân và có văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi, gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 06 tháng 4 năm 2022.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

In trang
File đính kèm