Bộ GDĐT xin ý kiến Nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng HCLĐ hạng Nhất

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ GDĐT tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Mọi thông tin góp ý, phản hồi xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

In trang
File đính kèm