Phát triển Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Trường Đại học Vinh vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, đây là hoạt động tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, trong 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng của nhà trường đã có những bước chuyển tích cực. 


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và "Dạy tốt - Học tốt" đã trở thành truyền thống; việc thực hiện các phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" và các cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" cũng đã được triển khai có hiệu quả.

Các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục nói chung, của Trường Đại học Vinh nói riêng. Kết quả thi đua trong 5 năm qua cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển trường. Cụ thể là Trường Đại học Vinh đã tái cơ cấu thành công các đơn vị trực thuộc; phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực theo mô hình CDIO quốc tế gắn với ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại; công bố quốc tế tăng bình quân 25% mỗi năm.

Với những thành tích đạt được, Trường Đại học Vinh đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chủ tịch Nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng tặng Cờ Thi đua Chính phủ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An xếp loại "Tập thể Lao động xuất sắc", được tặng Bằng khen, Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ Thi đua UBND Tỉnh; nhiều cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý.


GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại Hội nghị  

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực thực hiện đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, trong đó hướng tới mục tiêu chiến lược "Phát triển Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia, nằm trong top 500 đại học hàng đầu của Châu Á". Trước mắt, nhà trường sẽ nỗ lực tham gia đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trên tinh thần "Đổi mới căn bản, toàn diện; thúc đẩy hợp tác, sáng tạo", Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường kêu gọi đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn trường thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và công tác tốt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng theo hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh đã khen thưởng 10 tập thể và 46 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn 2015-2020.Trao giấy khen và phần thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", tại Hội nghị, Trường Đại học Vinh đã phát động cán bộ, viên chức tham gia ủng hộ một ngày lương để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Vụ Thi đua khen thưởng