Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng ngày 26/02/2020

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 03 tập thể (có Danh sách kèm theo). Mọi thông tin góp ý, phản hồi xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 3 tháng 3 năm 2020.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

File đính kèm