Vụ Thi đua Khen thưởng xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 02 tập thể và 04 cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 22/02/2020, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách đề nghị khen thưởng xem trong file gửi kèm.

Trân trọng!

Vụ Thi đua - Khen thưởng

File đính kèm