Xin ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 07 cá nhân thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương lao động.

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 20/02/2020, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách đề nghị khen thưởng xem trong file gửi kèm.

Trân trọng!

Vụ Thi đua - Khen thưởng

File đính kèm