Xin ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 03 cá nhân thuộc Đai học Quốc gia Hà Nội đề nghị xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 09/01/2020, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách đề nghị khen thưởng xem trong file gửi kèm.

Trân trọng!

Vụ Thi đua - Khen thưởng

File đính kèm