Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 04 tập thể và 22 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 27/12/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách đề nghị khen thưởng xem trong file gửi kèm.

Trân trọng!

Vụ Thi đua - Khen thưởng

File đính kèm