Xin ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương lao động các hạng

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 03 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 và Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 22/6/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách cụ thể xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

(Vụ Thi đua khen thưởng)

File đính kèm