Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng HCĐL hạng ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng ba.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 22/4/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./.

(Vụ Thi đua khen thưởng)