Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng HCLĐ hạng ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 03 tập thể và 03 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 8/4/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./.

Danh sách chi tiết xem trong file gửi kèm.

(Vụ Thi đua - khen thưởng)

File đính kèm