Xin ý kiến nhân dân đối với 02 tập thể đề nghị tặng thưởng HCHCM và HCĐL hạng ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với trường đại học Vinh đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Trường mầm non thực hành Hoa Sen thuộc trường cao đẳng sư phạm Trung ương đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 01/4/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng!

(Vụ Thi đua khen thưởng)