Xin ý kiến đối với các cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhì

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 29/3/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng!

 

(Vụ Thi đua khen thưởng)