Xin ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhì

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 03 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 22/3/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng!

Danh sách chi tiết xem trong file gửi kèm.

(Vụ Thi đua khen thưởng)

File đính kèm