Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân để nghị xét tặng HCLĐ

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 03 tập thể và 11 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương hạng nhì và Huân chương lao động hạng ba.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 20/3/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng!

Danh sách chi tiết xem trong file gửi kèm./.

(Vụ Thi đua khen thưởng)

File đính kèm