Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể HCLĐ hạng ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An nin, Trường Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 20/6/2018, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./.

Vụ Thi đua khen thưởng