Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng khen thưởng cấp nhà nước

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng khen thưởng cấp nhà nước.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 04/12/2018, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách các cá nhân tập thể đề nghị xét tặng trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

File đính kèm