Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thường HCLĐ và danh hiệu CSTĐ toàn quốc

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân (danh sách gửi kèm).

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 19/3/2018, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./.

Vụ Thi đua Khen thưởng

File đính kèm